Skip links

Sembollerle düşünme düşüncenin temelidir. Jung, bilinçaltının bilince yansıma sürecinde sembollerin güçlü bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. İnsanlar genellikle yaşadıkları deneyimleri önce kendileri açısından anlaşılabilir kılmak, sonra da mantıklı bir hale getirmek, bir bakış açısı oluşturmak, başkalarıyla paylaşmak ve en nihayetinde de yaşanılandan bir anlam çıkarmak için sembollere başvururlar. İnsan, yaşadığı ilişkilerdeki şehirleri, mekanları, müzikleri, nesneleri, birer simgeye dönüşür. Yaşanan deneyimler insanın hafızasına sembolik kodlara işlenir, anlamlandırılır ve elbette yine sembollerle hatırlanır.

Eric Frommkişisel gelişim “sembolik dilin her birimizin öğrenmesi gereken yegâne yabancı dil olduğunu” söyler. Fromm’a göre sembolik dili anlamak bizi bilgeliğe doğru yaklaştırır.

İlk uygarlıklardan günümüze kadar kullanılan on binlerce simge insanlığın ortak bilinçaltında birikerek kadim bir bilgiye dönüşmüştür.

Sembolleri yerinde ve doğru kullanmanız başarı ve mutluluğunuzun anahtarı olacaktır.