Skip links

NLP (Neuro Linguistic Programming)

NLP Nedir?

NLP, Dilbilimci Richard Bandler ve Matematikci John Grinder tarafından 1970’li yıllarda; düşünülmeden ve otomatik olarak gerçekleştirilen algılama, düşünme ve davranış süreçlerini, bilinçli hale getirmek için yapılan araştırmalar sonucu Amerika’da geliştirilen bir davranış akımıdır. Kısaca NLP, tesadüfi olayların ardında yatan dinamiği uygulayan ve inceleyen bilim dalıdır. Bu olayların kişinin seçimi doğrultusunda bilinçli olarak programlanmasıdır.

NLP (Neuro Linguistic Programming), ülkemizde, Sinir Dili Programlaması olarak adlandırılır. Zihni kontrol altına alma yöntemi olarak bilinen tüm problemlerin üstesinden gelebilecek bir uygulamadır. Kişisel beceri ile yeteneklerin ortaya çıkarılması ve pekiştirilmesinde kullanılan NLP, algılama, duygu, düşünme ve davranış süreçlerini bilinçli hale getiren, yapıcı bir şekilde geliştirmede kullanılan bir dizi yöntem içerir. NLP son derece basit bir programlama olup hemen uygulanabilecek çok etkili teknikler içeren bir yöntemdir. Bu teknikler Sibernetik, Psikoloji, Filoloji ve Nöroloji gibi bilimlerin ışığında geliştirilmiştir. Ayrıca bu teknikler eğitim, sağlık, aile, yönetim, satış ve spor bilimlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

İnsanların çevrelerini algılama ve gösterdikleri tepkiler, iletişim şekilleri ve davranış kalıpları üzerinde yapılan araştırmalar NLP’nin altyapısını oluşturur. Bu araştırmalar sonucunda elde edilen ve geliştirilen teknik ve yöntemler, insanların iletişimini geliştirmede kullanılmakla beraber çözüm ve hedef bulma süreçlerinde de başarılı bir şekilde kullanılmaktadır.

NLP’nin Açılımı Nedir?

NLP (Neuro Linguistic Programming), içerdiği kelimelerinin birinci harflerinden meydana gelmiştir. NLP’yi daha iyi tanımak için bu üç kelime hakkında bilgi sahibi olmak gerekir.

Neuro (Nöro – Sinir):

Beyin ve duyumuzu ifade eder. Duyularımız sinir sistemimizin temelini oluşturur. Neuro ile insanların duyularını oluşturan görme, hissetme, işitme, koklama ve tatma duyuları ve bu duyuların yönetildiği sinir sistemi ve beyin ifade edilir. Yaşadıklarımızı 5 duyu aracılığıyla algılar, işler ve beynimizin içine yerleştirirken yeniden anlamlandırırız. Yaşanılan evren her bir insan tarafından farklı anlam ve biçimlerde temsil edilir. Her türlü deneyim farklı bir şekilde temsil edilir.

Linguistik – Dil

Linguistic ile yaşam tecrübelerinin dil aracılığı ile kodlanması, dilin deneyim kazanma ve değişim süreçlerindeki etkisi ifade edilir. Söz konusu dil ile sadece konuşma dili değil, aynı zamanda düşüncelerin ifade edildiği her şeydir. Bir düşünce zihinde canlandırabilir fakat dil olmadan ifade edilemez. Linguistic, dilin çevre ile olan iletişimini ve etkinliğini düzenler. Linguistic kendimiz ve başkalarıyla iletişim kurma biçimidir.

Programming – Programlama

Programming ile yapılması istenilen ve planlanan değişiklikleri elde etmek için düşünce, duygu ve davranışlar üzerinde, bilinçli veya bilinçdışı akıl yardımıyla yapılan yeniden düzenleme ifade edilmektedir. İnsan beyni tıpkı bir bilgisayar gibi programlarla çalışır. Değişiklik yapılması istenilen duygu, inanç veya davranışlar için insan beynindeki düşünceler programlanmak zorundadır.

NLP ile, insanı engelleyen duygu, düşünce ve davranışlardan (korku, kötü alışkanlıklar, duygusallık gibi) korunabilir ve insan yaşamı istenilen şekilde yönlendirilebilir.  NLP sayesinde insan potansiyelini ortaya koyabilmek ve hedeflenen yaşamı oluşturmak için kolay, pratik ve uygulanabilir tekniklerle çözümler üretilir. NLP, en kısa tanımı ile zihni kullanma sanatıdır.